Polityka prywatności Zanzi Resort

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z naszymi Warunkami określa podstawę, na podstawie której wszelkie dane osobowe, które ZanziResort ("my", "nasz", "nas") zbiera od Ciebie lub które nam podajesz, będą przetwarzane przez nas. Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności.

Informacje, które zbieramy:

Informacje są zbierane od Państwa, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych usług i zapewnić większą satysfakcję. Znając preferencje klientów, możemy dostosować nasze usługi i oferty specjalne tak, aby zapewnić najwyższy poziom wygody. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, rozpoznajemy tylko adres internetowy IP Twojego komputera. Informacje te nie identyfikują Państwa osobiście i pozostają Państwo anonimowi, chyba że zdecydują się Państwo na podanie informacji identyfikujących Państwa osobiście. Jednakże, w celu zapewnienia użytkownikom i konsumentom szeregu usług, może zaistnieć potrzeba zebrania od Państwa danych osobowych na naszej stronie internetowej. W zależności od rodzaju usługi, z której korzystasz, możesz zostać poproszony o podanie informacji, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail, informacje o tym, co Ci się podoba, a czego nie lubisz, oraz dane karty kredytowej.

Użytkowanie zebranych informacji

Przetwarzamy dane osobowe o użytkowniku do celów:

  • świadczenia naszych usług;
  • obsługi rezerwacji, zapytań i innych próśb;
  • administrowania Państwa rezerwacjami i innymi usługami;
  • dostosowywania naszych usług do Państwa wymagań i preferencji;
  • tworzenia produktów i usług marketingu bezpośredniego, doradzając w zakresie aktualności i aktualizacji branżowych, wydarzeń, promocji i konkursów, raportów i innych informacji oraz przeprowadzając kampanie badań rynkowych.
  • dostarczania informacji o innych produktach, ofertach specjalnych i usługach, o które Państwo proszą lub które mogą Państwa zainteresować, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na kontakt w takich celach. W tym celu możemy skontaktować się z Państwem telefonicznie. Rozmowy mogą być nagrywane w celach kontroli jakości.

Przetwarzanie i ujawnianie:

W trakcie przetwarzania danych osobowych użytkownika może zaistnieć konieczność przekazania informacji osobistych (danych osobowych) usługodawcom zewnętrznym zlokalizowanym w Tanzanii do celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. O ile nie stanowi to inaczej lub nie podlega wymogom prawnym i/lub procesowym, spółki zależne ZanziResort, które mogą otrzymywać informacje od użytkownika, są zobowiązane do przestrzegania zasadniczo podobnych wymogów prywatności odnoszących się do jego informacji osobistych. Zgodnie z ogólną praktyką ZanziResort nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie przekazuje informacji osobistych użytkownika niepowiązanym stronom trzecim.

Sytuacje, w których ZanziResort może ujawnić informacje użytkownika innym osobom, obejmują:

Kiedy uzyskamy na to zgodę użytkownika w sytuacjach, w których udostępnianie lub ujawnianie informacji jest wymagane w celu zaoferowania pożądanych przez użytkownika produktów lub usług (np, Pakiet wakacyjny)w przypadku, gdy firmy lub dostawcy usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w imieniu ZanziResort, potrzebują takich informacji (np, Przetwarzanie kart kredytowych, usługi marketingu hotelowego, filie, usługi wsparcia klienta, badania rynku lub usługi zarządzania bazą danych), gdy hotel lub inna nieruchomość opuszcza system ZanziResort i dostęp do informacji osobistych użytkownika jest niezbędny do ułatwienia operacji biznesowych lub spełnienia zobowiązań umownych w przypadku połączenia lub przejęcia ZanziResort przez inną firmę w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych lub zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub wezwania do sądu w nagłych przypadkach, takich jak ochrona życia, zdrowia lub własności osoby fizycznej.

Jeżeli informacje są udostępniane w sposób opisany powyżej, staramy się ograniczyć zakres informacji, które są dostarczane do ilości niezbędnej do wykonania określonej funkcji. O ile proces prawny nie stanowi inaczej, wymagamy, aby osoby trzecie chroniły informacje osobiste użytkownika i przestrzegały obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących prywatności .

Cookies:

ZanziResort bardzo poważnie traktuje prywatność użytkownika i stosuje politykę odpowiedzialnego korzystania z technologii plików cookie, która jest wykorzystywana do zapamiętywania preferencji klienta i zwiększania komfortu użytkowania.

"Pliki cookie" są fragmentami informacji elektronicznych (ciągów tekstu), które przeglądarka i system operacyjny użytkownika komputera przechowuje na dysku twardym użytkownika. Na przykład, pliki cookie mogą przechowywać elektroniczną identyfikację użytkownika i hasło, identyfikować, które części strony internetowej użytkownik odwiedza oraz śledzić zakupy lub wybory dokonane przez użytkownika podczas wizyt na stronie internetowej ZanziResort. Korzystanie z cookies jest dość powszechne.

ZanziResort może wydawać i wykorzystywać cookies w celu zwiększenia odwiedzin klienta i usług oferowanych na stronach internetowych. Strony internetowe często składają się z wielu stron treści. Cookies pozwalają klientowi szybko i łatwo odnaleźć interesujące go informacje i oferty. Wykorzystanie technologii plików cookie może pomóc ZanziResort w osiągnięciu tego celu.

Klienci, którzy rejestrują się na stronie internetowej ZanziResort i pozwalają swoim komputerom akceptować pliki cookie, dostarczają informacji, dzięki którym ZanziResort może zarówno dostosować klienta do jego osobistych preferencji, jak i zapewnić szybszy i łatwiejszy dostęp do korzyści stron internetowych ZanziResort.

Klienci, którzy przekazują adresy poczty elektronicznej, mogą otrzymywać ukierunkowane wiadomości, które zdaniem ZanziResort mogą być interesujące dla tych klientów. Każdy klient może w każdej chwili zażądać usunięcia go z takich list elektronicznych, a ZanziResort zastosuje się do tego żądania.

Klienci mogą zaakceptować lub odrzucić pliki cookie poprzez modyfikację przeglądarki internetowej. Opcje te są zazwyczaj przedstawione w plikach lub w menu "Opcje internetowe".

Marketing:

Nasza komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej umożliwia rezygnację z otrzymywania pisemnych informacji promocyjnych i marketingowych lub rezygnację z otrzymywania elektronicznych informacji marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili skorzystać ze swojego prawa do uniemożliwienia takiego przetwarzania danych, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres sales@zanziresort.com z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail oraz, jeśli dokonał rezerwacji u nas, numerem potwierdzenia.

Wymogi prawne:

ZanziResort ujawni również informacje o klientach, bez uprzedniego uzyskania zgody klienta, jeśli ZanziResort uzna, w dobrej wierze, że takie ujawnienia są wymagane przez obowiązujące prawo lub na mocy jakiegokolwiek nakazu sądowego lub jeśli takie ujawnienia są niezbędne do zbadania działań, które mogą być szkodliwe lub szkodliwe dla strony internetowej ZanziResort, dla gości lub pracowników ZanziResort.

Dostawcy usług:

ZanziResort współpracuje ze stronami trzecimi w celu świadczenia usług. Chociaż ZanziResort wymaga od takich dostawców przestrzegania niniejszych zasad i wytycznych dotyczących ochrony prywatności, ZanziResort nie może kontrolować i nie ponosi odpowiedzialności za ich postępowanie w przypadku nieprzestrzegania tych zasad i wytycznych.

Strony internetowe osób trzecich:

ZanziResort nie może kontrolować i nie ponosi odpowiedzialności za zbieranie danych osobowych przez strony internetowe osób trzecich, w tym strony internetowe będące własnością lub kontrolowane przez sprzedawców pokoi hotelowych, firmy turystyczne lub innych dystrybutorów lub jakiekolwiek strony internetowe, które nie są kontrolowane lub autoryzowane przez ZanziResort.

Takie strony internetowe osób trzecich mają swoje własne odrębne praktyki i zasady ochrony prywatności. ZanziResort nie ma kontroli nad praktykami i politykami wdrożonymi przez strony trzecie na ich stronach internetowych i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Klienci powinni komunikować się bezpośrednio z takimi stronami internetowymi osób trzecich w celu uzyskania informacji na temat ich praktyk i polityki prywatności.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności:

ZanziResort zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Ujawniania Informacji. ZanziResort zamieści takie zmiany za pomocą linku na stronie internetowej ZanziResort.

Twoja akceptacja niniejszych warunków:

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na nasze warunki i politykę prywatności. Możemy również od czasu do czasu zmieniać Politykę prywatności i zamieszczać zmienione sformułowania na tej stronie naszej strony internetowej.

Kontakt z nami:

W przypadku jakichkolwiek próśb lub zapytań dotyczących danych osobowych lub jakichkolwiek pytań związanych z naszymi praktykami, prosimy o kontakt pod adresem sales@zanziresort.com

+255 777 111 333
contact@zanziresort.com

Zanzibar P.O. BOX 3663
Tanzania

Ceny & rezerwacja

Gwarantowana najlepsza cena
© 2023
ZanziResort
the ultimate recharging station